Par mums

SIA AC Konsultācijas” ir konsultāciju uzņēmums, kas specializējies pētniecībā, biznesa un ekonomiskās attīstības projektu sagatavošanā, projektu iesniegumu sagatavošanā, projektu un aktivitāšu izvērtēšanā un monitoringā, metodiku un scenāriju izstrādē, iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā, pasākumu moderācijā.


Uzņēmuma komandā darbojas ekonomisti, finansisti, sociologi, sociālie antropologi, vispārējās un profesionālās izglītības eksperti, attīstības plānošanas eksperti u.c. speciālisti, kas uzņēmuma 22 gadu pastāvēšanas pieredzē ir īstenojuši pētījumus un izstrādājuši plānus tādās jomās kā profesionālā un vispārējā izglītība, transports, darba tirgus, sociālā un veselības joma, radošās industrijas un daudzās citās. Kopumā uzņēmums ir ieguvis apjomīgu pieredzi gan ES līdzfinansētu projektu sagatavošanā un īstenošanā, gan pilsētu, novadu, reģionu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanā.


Dibināšanas gads: 2002.

Klienti: Galvenokārt publiskais sektors