SIA "AC Konsultācijas" specializējās šādu pakalpojumu sniegšanā:

  • Izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
  • Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde un attīstības programmas izstrāde
  • Metodiku, vadlīniju, pētījumu un novērtējumu izstrāde
  • Scenāriju izstrāde
  • Apmācību vadīšana
  • Semināru moderācija
  • Izmaksu - ieguvumu analīzes izstrāde, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un citi ekonomiskie aprēķini
  • Aptaujas anketas izstrāde, aptaujas organizēšana un aptaujas datu analīze, izmantojot SPSS
  • Projektu iesniegumu sagatavošana


*Pēc vienošanās, iespējama arī citu, pielāgotu pakalpojumu sniegšana