SIA "AC Konsultācijas" specializējās šādu pakalpojumu sniegšanā:

 • Izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģijas izstrāde
 • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
 • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
 • Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde un attīstības programmas izstrāde
 • Metodiku, vadlīniju, pētījumu un novērtējumu izstrāde
 • Scenāriju izstrāde
 • Apmācību vadīšana
 • Semināru moderācija
 • Izmaksu - ieguvumu analīzes izstrāde, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un citi ekonomiskie aprēķini
 • Aptaujas anketas izstrāde, aptaujas organizēšana un aptaujas datu analīze, izmantojot SPSS
 • Projektu iesniegumu sagatavošana


*Pēc vienošanās, iespējama arī citu, pielāgotu pakalpojumu sniegšana

 .